Waterafstotende siliconen
BM-Silico-Protex®

 BM-SILICO-Protex®

Maakt steenachtige materialen zoals klinkers, baksteen, cementwerk, beton, enz... waterafstotend, terwijl de ademende eigenschappen bewaard blijven. Door het droog blijven van de materialen wordt de vervuiling en de groene aanslag ervan sterk vertraagd, de kleur en het aspect van de materialen blijven daardoor langer behouden. Men heeft ook geen vorstschade meer.  Gebruikswijze

Gebruiksklare oplossing. Eerst vuil en mosaangroei verwijderen (eventueel Green Clean). De materialen mogen geen zoutaanslag vertonen. Openingen en barstenherstellen (herstellingen 3 weken laten verouderen alvorens de behandeling aan te vatten). Voor een goede penetratie mag de ondergrond niet vochtig zijn. Aanbrengen met verstuiver, zachte borstel of rol tot verzadiging.

 

  Uitstrijkvermogen

2-7m²/liter naargelang porositeit van de ondergrond. Schilderwerk en vensters beschermen of spatten dadelijk verwijderen. Materiaal reinigen met White-Spirit.

 

  Voorzorgsmaatregelen

  • Ontvlambaar
  • Buiten bereik van kinderen bewaren
  • Giftig voor in het water levende organismen / kan •
  • Verwijderd houden van ontstekingsbronnen in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke
  • Niet roken effecten veroorzaken
  • Aanraking met de ogen vermijden
  • Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
  • Gas / Rook / Damp / Spuitnevel niet inademen
  • Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Verpakking

5l. of 25l. Gratis levering vanaf 2 bidons van 5 liter

Prijzen

5 liter: 55 €
25 liter: 199 €BM-SILICO-Protex Bekijk groter

Maakt steenachtige materialen zoals klinkers, baksteen, cementwerk, beton, enz... waterafstotend

Meer details

1,00 €